Historikk

Håndlaftern himself – Odd Magnar Gjeldnes – lærte seg laftefaget hos Emil Gåsvand i Rindalshytter allerede som konfirmant sist på 70-tallet. Fra 1979 begynte han for seg sjøl. I 1984 leide han den store verkstedtomta fra Trollheimsutbygginga på Harang i Surnadal og satte sjøl opp en 70 m lang verkstedhall, og fikk dermed god innendørs lafteplass og materiallager.

Odd Magnar gjør alt laftearbeidet egenhendig, og er fortsatt eneste heltidsansatte. Med seg har han opptil tre effektive og entusiastiskiske medarbeidere, bl.a. på tegning og prosjektering av bygningene. Utenom tradisjonell lafting driver de også med stavlaft. Grovt tømmer får de fra Todalen på Nordmøre, og det blir skåret der på den store bandsaga til Møre-Tre. Alt tømmeret de bruker er vinterfelt og lufttørket i 1 1/2 år før det blir bygd hytter og hus av det. Odd Magnar bruker motorsag og tappjern – ikke øks – i laftinga, og får på den måten finere og tettere nover.

Gjeldnes vet ikke hvor mange hytter han har bygd på disse 25 åra, men det må være flere hundre. Bare på Oppdal står det minst 30. Og hyttene blir større og større. De største måler opp mot 3-400 kvadratmeter. Til et slikt byggverk går det med over 100 kubikkmeter furutømmer.

Gjeldnes' store kontaktflate er Håndlafter'ns beste markedsføring. Med humør og energi benytter han hver anledning til å reklamere for sine produkter muntlig, og ryktet om det gode håndverk går. Han tar imot alle interesserte besøkende, om det er hverdag eller helg, dag eller natt. Bare prøv!